Sosnowiec ul. Targowa 8 Tel. (32) 266 52 00, (32) 360 62 02

Kancelaria notarialna w Sosnowcu

Witamy na stronie internetowej kancelarii notarialnej w Sosnowcu Notariusz Wojciech Krupiński zapewnia kompleksową pomoc notarialną oraz udziela wszelkich niezbędnych wyjaśnień związanych z podejmowanymi przez siebie czynnościami notarialnymi.

Obowiązki notariusza

Zakres kompetencji notariusza obejmuje m.in.:

  • sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych czy innych dokumentów.

Jeśli chcą Państwo sporządzić testament, kupić lub sprzedaż nieruchomość, spisać intercyzę bądź poświadczyć własnoręczność podpisu, wizyta w kancelarii i pomoc notariusza będzie niezbędna. Podpis i pieczęć notariusza nadają dokumentom moc urzędową. U notariusza klienci zabezpieczają swoje interesy poprzez sporządzenie określonych aktów notarialnych. Przy tej czynności niezbędne są zwykle określone dokumenty – zależnie od rodzaju aktu – takie jak dokument tożsamości, wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie z banku o udzielenie kredytu czy odpis aktu małżeństwa. Przed wizytą u notariusza warto skontaktować się z biurem kancelarii i zapytać, jakie dokumenty będą potrzebne. Notariusz ma obowiązek zapewnić pełne bezpieczeństwo zawieranych w jego obecności umów notarialnych i transakcji oraz wiarygodność sporządzanych dokumentów.

Więcej o działalności notariusza dowiedzą się Państwo w zakładce „Czynności notarialne” lub kontaktując się z kancelarią. Na naszej stronie zamieszczamy również informacje dotyczące opłat i taksy notarialnej.

Notariusz w Sosnowcu

W kancelarii mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi i innych miast ościennych mogą oczekiwać zrozumiałego i przejrzystego sporządzenia potrzebnych aktów i dokumentów oraz należytego zabezpieczenia swoich praw i słusznych interesów. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działalności notariusza, zachęcamy do kontaktu z kancelarią.