Jesteśmy na Google+
Google+

> Czynnosci-notarialne.html

Czynności notarialne w kancelarii

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z rodzajem czynności notarialnych podejmowanych przez notariusza. Kancelaria zapewnia pomoc notarialną wszystkim podmiotom. Klientami kancelarii są głównie osoby z okolic Sosnowca, Będzina czy Dąbrowy Górniczej.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
- sporządza akty notarialne;
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
- sporządza poświadczenia;
- doręcza oświadczenia;
- spisuje protokoły;
- sporządza protesty weksli i czeków;
- przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

ul. Targowa 8, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 266 52 00 / 32 360 62 02
fax. 32 266 52 00
e-mail. notariusz.sosnowiec(at)wp.pl

Godziny otwarcia kancelarii notarialnej:
Pon., Śr., Czw.: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00
Piątek: 8.00 - 14.00